สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89466 ฉ.1 89467 ฉ.2
ISBN 978-616-00-4424-5
เลขหมู่ 635 ก763ช 2565
ชื่อคน
 • เกริก ท่วมกลาง
 • ชื่อเรื่อง
 • ชุดปลูกผักเลี้ยงครอบครัว เล่ม 2 เทคนิคการปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2565
  บรรณลักษณ์ 152 หน้า 160 บาท
  หัวเรื่อง
 • ผักปลอดสารผิด
 • การปลูกผัก
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • เกริก ท่วมกลาง
 • ชุดปลูกผักเลี้ยงครอบครัว เล่ม 2 เทคนิคการปลูกผักสวนครัว ผักปลอดสารพิษ
 • ผักปลอดสารผิด
 • การปลูกผัก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63A89466  635 ก763ช 2565 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63A89467  635 ก763ช 2565 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12577]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver