สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89612 ฉ.1 89613 ฉ.2
ISBN 978-616-00-4484-9
เลขหมู่ 615.321 ส773ม 2565
ชื่อคน
 • สุทธิชัย ปทุมส่องทอง
 • ชื่อเรื่อง
 • มหัศจรรย์สมุนไพรไทย สร้างเกราะป้องกันต้านทานโรค
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2565
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 220 บาท
  หัวเรื่อง
 • สมุนไพร
 • เครื่องดื่มสมุนไพร
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • สุทธิชัย ปทุมส่องทอง
 • มหัศจรรย์สมุนไพรไทย สร้างเกราะป้องกันต้านทานโรค
 • สมุนไพร
 • เครื่องดื่มสมุนไพร
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61A89612  615.321 ส773ม 2565 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  61A89613  615.321 ส773ม 2565 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12678]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver