สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89618 ฉ.1 89619 ฉ.2
ISBN 978-616-8296-10-3
เลขหมู่ 150 ก675ม 2565
ชื่อคน
 • กิตติศักดิ์ คงคา
 • ชื่อเรื่อง
 • มนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำ
 • พิมพลักษณ์ นครปฐม 13357 2565
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า 250 บาท
  หัวเรื่อง
 • ความซึมเศร้า
 • โรคซึมเศร้า
 • การเก็บกด
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • กิตติศักดิ์ คงคา
 • มนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดำ
 • ความซึมเศร้า
 • โรคซึมเศร้า
 • การเก็บกด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15A89618  150 ก675ม 2565 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15A89619  150 ก675ม 2565 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12681]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver