สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89628 ฉ.1 89629 ฉ.2
ISBN 978-616-18-4698-5
เลขหมู่ น ม499ห 2565
ชื่อคน
 • มาจิดะ, โซโนะโกะ
 • ชื่อเรื่อง
 • 52 เฮิรตซ์...คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พิคโคโล อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนดิ์ พับลิชชิ่ง 2565
  บรรณลักษณ์ 230 หน้า 265 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายญี่ปุ่น
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • มาจิดะ, โซโนะโกะ
 • 52 เฮิรตซ์...คลื่นเสียงที่ไม่มีใครได้ยิน
 • นวนิยายญี่ปุ่น
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89628  น ม499ห 2565 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   นวนิยาย | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89629  น ม499ห 2565 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   นวนิยาย | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12686]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver