สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38381,ฉ1
เลขหมู่ 294.32 ร- 2539
ชื่อเรื่อง
 • รวมธรรมะ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2539
  บรรณลักษณ์ 267หน้า
  หมายเหตุ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานเป็นพระราชานุสรณ์ ในงานพระราชพิธีถวายพรพเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 10 มีนาคม 2539
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พุทธศาสนา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รวมธรรมะ
 • พุทธศาสนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A38381   294.32 ร- 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1291]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver