สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89989
ISBN 978-616-04-5251-4
เลขหมู่ 616.8527 ฮ114ม 2564
ชื่อคน
 • ฮชชี่
 • ชื่อเรื่อง
 • Mapping เยียวยาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึม
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2564
  บรรณลักษณ์ 280 หน้า 265 บาท
  หัวเรื่อง
 • ความซึมเศร้า
 • โรคซึมเศร้า-การรักษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฮชชี่
 • Mapping เยียวยาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึม
 • ความซึมเศร้า
 • โรคซึมเศร้า-การรักษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61B89989  616.8527 ฮ114ม 2564  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13028]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver