สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89993
ISBN 978-616-04-5968-1
เลขหมู่ 618 ส293ป 2566
ชื่อคน
 • สมาคมวิจัยการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มความปลอดภัย
 • ชื่อเรื่อง
 • ป้องกันการล่วงละเมิดและสร้างความปลอดภัย เด็กหญิง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2566
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 225 บาท
  หัวเรื่อง
 • เด็กผู้หญิงที่ถูกทารุณทางเพศ
 • อาชญากรรมทางเพศ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมาคมวิจัยการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มความปลอดภัย
 • ป้องกันการล่วงละเมิดและสร้างความปลอดภัย เด็กหญิง
 • เด็กผู้หญิงที่ถูกทารุณทางเพศ
 • อาชญากรรมทางเพศ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61B89993  618 ส293ป 2566  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13032]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver