สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89995
ISBN 978-616-18-5152-1
เลขหมู่ 895.914 บ291ร 2565
ชื่อคน
 • บ้านข้างๆ (นามปากกา)
 • ชื่อเรื่อง
 • เราต่างมีเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงใครบางคน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง 2565
  บรรณลักษณ์ 224 หน้า 265 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง
 • การดำเนินชีวิต
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • บ้านข้างๆ (นามปากกา)
 • เราต่างมีเพลงที่ฟังแล้วคิดถึงใครบางคน
 • ความเรียง
 • การดำเนินชีวิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A89995  895.914 บ291ร 2565  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13034]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver