สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89998
ISBN 978-616-18-4172-0
เลขหมู่ 895.7 ช351ร 2564
ชื่อคน
 • ชังซออู
 • ชื่อเรื่อง
 • เรายังไม่เจอกัน แต่รู้ว่าเธอรออยู่ตรงนั้น ณ จุดตัดของจักรวาล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สปริงบุ๊กส์อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง 2564
  บรรณลักษณ์ 238 หน้า 295 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง
 • กำลังใจ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ชังซออู
 • เรายังไม่เจอกัน แต่รู้ว่าเธอรออยู่ตรงนั้น ณ จุดตัดของจักรวาล
 • ความเรียง
 • กำลังใจ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A89998  895.7 ช351ร 2564  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13037]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver