สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90001 ฉ.1 90002 ฉ.2 90003 ฉ.3
ISBN 978-616-596-004-5
เลขหมู่ 923.1 ฐ361ส 2566
ชื่อคน
 • ฐิติรัตน์ แม้นพยัคฆ์
 • ชื่อเรื่อง
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
 • พิมพลักษณ์ ปทุมธานี บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด 2566
  บรรณลักษณ์ 48 หน้า 149 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • เจ้าหญิงนักกฎหมาย
 • ราชองครักษ์ในรัชกาลที่ 10
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ฐิติรัตน์ แม้นพยัคฆ์
 • สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
 • เจ้าหญิงนักกฎหมาย
 • ราชองครักษ์ในรัชกาลที่ 10
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A90001  923.1 ฐ361ส 2566 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A90002  923.1 ฐ361ส 2566 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A90003  923.1 ฐ361ส 2566 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13040]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver