สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90071 ฉ.4
ISBN 978-616-04-1601-1
เลขหมู่ 741.5 ด288ข 2556
ชื่อคน
 • ดอว์น, เพียเร็ตตา
 • ชื่อเรื่อง
 • ขุมสมบัติพรายทะเล ฉบับการ์ตูน ภาค 2
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 2556
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 185 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • การ์ตูน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ดอว์น, เพียเร็ตตา
 • ขุมสมบัติพรายทะเล ฉบับการ์ตูน ภาค 2
 • การ์ตูน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  74A90071  741.5 ด288ข 2556 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13103]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver