สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90089
ISBN 978-616-7073-87-3
เลขหมู่ อ 895 ร421ก 2557
ชื่อคน
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • ชื่อเรื่อง
 • กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสถาน 2557
  บรรณลักษณ์ 439 หน้า
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดี-ประวัติและวิจารณ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ราชบัณฑิตยสถาน
 • กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย
 • วรรณคดี-ประวัติและวิจารณ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF90089  อ 895 ร421ก 2557  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13121]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver