สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90120
ISBN 978-616-18-3841-6
เลขหมู่ น ก743ย 2563
ชื่อคน
 • กู้ม่าน (นามปากกา)
 • ชื่อเรื่อง
 • You Are My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง 2563
  บรรณลักษณ์ 454 หน้า 415 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายจีน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กู้ม่าน (นามปากกา)
 • You Are My Glory ดุจดวงดาวเกียรติยศ
 • นวนิยายจีน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  90120  น ก743ย 2563  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13152]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver