สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90137 ฉ.1 90138 ฉ.2
ISBN 974-85782-24
เลขหมู่ 294.301 ส243อ 2566
ชื่อคน
 • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
 • ชื่อเรื่อง
 • อมฤตพจนา : พุทธศาสนสุภาษิต
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ ๓๕
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บริษัท แอ๊คคิวเรทเพรส จำกัด 2566
  บรรณลักษณ์ 123 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • พุทธศาสนสุภาษิต
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)
 • อมฤตพจนา : พุทธศาสนสุภาษิต
 • พุทธศาสนสุภาษิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A90137  294.301 ส243อ 2566 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  29A90138  294.301 ส243อ 2566 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13169]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver