สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38062,ฉ1 38063,ฉ2 38064,ฉ3
เลขหมู่ 294.32 พ-ธ 2539
ชื่อคน
 • พระราชญาณวิสุทธิโสภณ
 • ชื่อเรื่อง
 • ธรรมะของชาวบ้าน(พบตัวเอง)
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ 2539
  บรรณลักษณ์ 63หน้า
  หมายเหตุ ท่านอาจารย์พรพมหาบัว ญารสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พุทธศาสนา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พระราชญาณวิสุทธิโสภณ
 • ธรรมะของชาวบ้าน(พบตัวเอง)
 • พุทธศาสนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A38062   294.32 พ-ธ 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  29A38063   294.32 พ-ธ 2539 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  29A38064   294.32 พ-ธ 2539 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1493]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver