สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38065,ฉ1 38066,ฉ2 38067,ฉ3
เลขหมู่ 923.3 ก-7 2534
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • 7 นักเศรษฐศาสตร์รางวัลฌนเบิล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์การศาสนา 2534
  บรรณลักษณ์ 207หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นักเศรษฐศาสตร์-ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • 7 นักเศรษฐศาสตร์รางวัลฌนเบิล
 • นักเศรษฐศาสตร์-ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A38065   923.3 ก-7 2534 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A38066   923.3 ก-7 2534 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A38067   923.3 ก-7 2534 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1495]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver