สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38660,ฉ1 38661,ฉ2 38662,ฉ3 38663,ฉ4 38664,ฉ5 38665,ฉ6 38666,ฉ7 38667,ฉ8 38668,ฉ9 38669,ฉ10
ISBN 974-7188-29-5
เลขหมู่ 420 ก-ต 2541
ชื่อคน
 • เกริกศักดิ์ บรรจงจิตร
 • ชื่อเรื่อง
 • เตรียทสอบเข้ามหา'ลัยระบบใหม่ วิชาภาษาอังกฤษ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แม็ค 2541
  บรรณลักษณ์ 253หน้า 95บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-ข้อสอบและคำถาม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เกริกศักดิ์ บรรจงจิตร
 • เตรียทสอบเข้ามหา'ลัยระบบใหม่ วิชาภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ-ข้อสอบและคำถาม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A38660   420 ก-ต 2541 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A38661   420 ก-ต 2541 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A38662   420 ก-ต 2541 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A38663   420 ก-ต 2541 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A38664   420 ก-ต 2541 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  42A38665   420 ก-ต 2541 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  42A38666   420 ก-ต 2541 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  42A38667   420 ก-ต 2541 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  42A38668   420 ก-ต 2541 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  42A38669   420 ก-ต 2541 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1515]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver