สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38869,ฉ1
เลขหมู่ 612.79 พ-ส ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • แพนคอสเมติค
 • ชื่อเรื่อง
 • สัมมนาวิชาการด้านผิวพรรณ ครั้งที่ 3
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แพนคอสเมติค ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 116หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ผิวหนัง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แพนคอสเมติค
 • สัมมนาวิชาการด้านผิวพรรณ ครั้งที่ 3
 • ผิวหนัง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  61A38869   612.79 พ-ส ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1518]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver