สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38863,ฉ1
เลขหมู่ 294.32 ส-พ 2522
ชื่อคน
 • เสฐียรพงษ์ วรรณปก
 • ชื่อเรื่อง
 • พุทธวจนะในธรรมบท
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เพ็ญบุญ 2522
  บรรณลักษณ์ 493หน้า 100บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พุทธศาสนา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เสฐียรพงษ์ วรรณปก
 • พุทธวจนะในธรรมบท
 • พุทธศาสนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A38863   294.32 ส-พ 2522 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1524]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver