สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37509,ฉ1 37510,ฉ2 37511,ฉ3 37512,ฉ4
ISBN 974-7401-4-5
เลขหมู่ 910.4593 ส-ร 2531
ชื่อคน
 • สุทธิลักษณ์ อำพนวงศ์
 • ชื่อเรื่อง
 • เรื่อง ไทย ไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นอ้อ 2531
  บรรณลักษณ์ 186หน้า ภาพประกอบล
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การเดินทางและการท่องเที่ยว
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุทธิลักษณ์ อำพนวงศ์
 • เรื่อง ไทย ไทย
 • การเดินทางและการท่องเที่ยว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A37509   910.4593 ส-ร 2531 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A37510   910.4593 ส-ร 2531 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A37511   910.4593 ส-ร 2531 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  91A37512   910.4593 ส-ร 2531 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1662]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver