สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37780,ฉ1 37781,ฉ2 37782,ฉ3 37783,ฉ4 37784,ฉ5
เลขหมู่ 920 ห-ม 2532
ชื่อคน
 • หลวงวิจิตรวาทการ
 • ชื่อเรื่อง
 • มหาบุรุษ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่9
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น กรุงเทพฯ
  บรรณลักษณ์ 119หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • หลวงวิจิตรวาทการ
 • มหาบุรุษ
 • ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A37780   920 ห-ม 2532 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92A37781   920 ห-ม 2532 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92A37782   920 ห-ม 2532 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  92A37783   920 ห-ม 2532 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  92A37784   920 ห-ม 2532 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1664]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver