สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37915,ฉ1 37916,ฉ2
ISBN 974-509-222-3
เลขหมู่ 651.5 ป-ท 2536
ชื่อคน
 • ประภาวดี สืบสนธ์,ผู้แปล
 • ชื่อเรื่อง
 • เทคนิคการจัดระบบเอกสาร จาก Records Management A Practical Guide
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2536
  บรรณลักษณ์ 224หน้า 87บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เอกสารและการจัดเก็บ
 • เพิ่มบุคคล
 • Susan Z. Diamond,ผู้แต่ง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประภาวดี สืบสนธ์,ผู้แปล
 • เทคนิคการจัดระบบเอกสาร จาก Records Management A Practical Guide
 • เอกสารและการจัดเก็บ
 • Susan Z. Diamond,ผู้แต่ง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  65A37915   651.5 ป-ท 2536 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  65A37916   651.5 ป-ท 2536 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1792]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver