สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37838,ฉ1 37839,ฉ2 37840,ฉ3
เลขหมู่ 425 ช-ว 2533
ชื่อคน
 • เชาน์ เชวงเดช
 • ชื่อเรื่อง
 • ไวิทยากรณ์อังกฤษ 90 ยูนิต เล่ม 1
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ หนังสือสายน้ำ 2533
  บรรณลักษณ์ 86หน้า 27บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เชาน์ เชวงเดช
 • ไวิทยากรณ์อังกฤษ 90 ยูนิต เล่ม 1
 • ภาษาอังกฤษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A37838   425 ช-ว 2533 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A37839   425 ช-ว 2533 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A37840   425 ช-ว 2533 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2033]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver