สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37381,ฉ1 37382,ฉ2 37383,ฉ3
เลขหมู่ 418.02 ป-ก 2537
ชื่อคน
 • ปรียา อุรรัตน์
 • ชื่อเรื่อง
 • การแปลอังกฤษเป็นไทย
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดวงกมลสมัย 2537
  บรรณลักษณ์ 120หน้า 60บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การแปลและการตีความ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปรียา อุรรัตน์
 • การแปลอังกฤษเป็นไทย
 • การแปลและการตีความ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  41B37381   418.02 ป-ก 2537 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  41B37382   418.02 ป-ก 2537 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  41B37383   418.02 ป-ก 2537 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2038]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver