สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 35404,ฉ1 35405,ฉ2 35406,ฉ3 35407,ฉ4 35408,ฉ5,
ISBN 974-8908-59-3
เลขหมู่ 421.54 ส-ฟ ล.2 2539
ชื่อคน
 • แสงชัย สุนทรวัฒน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ เล่ม 2
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สกายบุ๊คส์ 2539
  บรรณลักษณ์ 177หน้า 100บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แสงชัย สุนทรวัฒน์
 • ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ เล่ม 2
 • ภาษาอังกฤษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A35404   421.54 ส-ฟ ล.2 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A35405   421.54 ส-ฟ ล.2 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A35406   421.54 ส-ฟ ล.2 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A35407   421.54 ส-ฟ ล.2 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A35408   421.54 ส-ฟ ล.2 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2096]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver