สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 35976,ฉ1
ISBN 974-7665-26-3
เลขหมู่ ร.ส. อ-ท 2532
ชื่อคน
 • อ.ไชยวรศิลป์(นามแฝง)
 • ชื่อเรื่อง
 • แทบฝั่งอิระวดีและเรื่องสั้นที่สรรแล้ว
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น 2532
  บรรณลักษณ์ 240หน้า 48บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อ.ไชยวรศิลป์(นามแฝง)
 • แทบฝั่งอิระวดีและเรื่องสั้นที่สรรแล้ว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC35976   ร.ส. อ-ท C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2152]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver