สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40460
เลขหมู่ 294.32 พ168จ 2543
ชื่อคน
 • พระราชวรมุนี(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
 • ชื่อเรื่อง
 • จักรพรรดิธรรม
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543
  บรรณลักษณ์ 87 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • พุทธศาสนา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พระราชวรมุนี(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
 • จักรพรรดิธรรม
 • พุทธศาสนา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A40460   294.32 พ168จ 2543  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2242]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver