สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42526,ฉ1 42527,ฉ2
ISBN 974-8361-54-3
เลขหมู่ 940.53 ส125น 2537
ชื่อคน
 • สตีเวน,วิลเลี่ยม
 • ชื่อเรื่อง
 • นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้มติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2537
  บรรณลักษณ์ 603 หน้า ภาพประกอบ 300 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สงครามโลก ค.ศ. 1939 - 1945
 • เพิ่มบุคคล
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,ผู้แปล
 • เพิ่มชื่อเรื่อง
 • A MAN CALLED INTREPID
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สตีเวน,วิลเลี่ยม
 • นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ
 • สงครามโลก ค.ศ. 1939 - 1945
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,ผู้แปล
 • A MAN CALLED INTREPID
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  94A42526   940.53 ส125น 2537 ล.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  94A42527   940.53 ส125น 2537 ล.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2269]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver