สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43507,ฉ1
ISBN 0751360643
เลขหมู่ R 503 L-M V.65
ชื่อคน
 • Langley, Andrew
 • ชื่อเรื่อง
 • MEDIEVAL LIFE
 • พิมพลักษณ์ London A Dorling Kindersley Book 1996
  บรรณลักษณ์ 63p illus 595 bath
  ชื่อชุด
 • Eyewitness Guide
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • Medieval Life
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Langley, Andrew
 • MEDIEVAL LIFE
 • Eyewitness Guide
 • Medieval Life
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES43507   R 503 C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2400]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver