สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43515,ฉ1
ISBN 0-7513-6123-2
เลขหมู่ R 503 L-C V.73
ชื่อคน
 • Lan,Brian
 • ชื่อเรื่อง
 • CRIME
 • พิมพลักษณ์ London Dorling Kindersley 1998
  บรรณลักษณ์ 59p illus 595 bath
  ชื่อชุด
 • Eyewitness Guides
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • CRIME & DETECTIoN
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Lan,Brian
 • CRIME
 • Eyewitness Guides
 • CRIME & DETECTIoN
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES43515   R 503 C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2408]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver