สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43557,ฉ1 43558,ฉ2 43559,ฉ3 43560,ฉ4
ISBN 974-222-274-6
เลขหมู่ 634 อ172ม 2543
ชื่อคน
 • อร่าม คุ้มทรัพย์
 • ชื่อเรื่อง
 • ไม้ผล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ หจก.กิจศึกษาเทรดดิ้ง,จำหน่าย โรงพิมพ์อักษรไทย 2543
  บรรณลักษณ์ 105หน้า ภาพประกอบ 350บาท
  ชื่อชุด
 • ส่งเสริมความรู้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดเกษตรพัฒนา
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ไม้ผล-ไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อร่าม คุ้มทรัพย์
 • ไม้ผล
 • ส่งเสริมความรู้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดเกษตรพัฒนา
 • ไม้ผล-ไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63A43557   634 อ172ม 2543 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63A43558   634 อ172ม 2543 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  63A43559   634 อ172ม 2543 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  63A43560   634 อ172ม 2543 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2420]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver