สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42916,ฉ1
ISBN 974-256-068-4
เลขหมู่ อ 738.03 จ135ส 2542
ชื่อคน
 • จรูญ โกมุทรัตนานนท์
 • ชื่อเรื่อง
 • สารานุกรมเครื่องปั้นดินเผา
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ต้นอ้อ 1998 2542
  บรรณลักษณ์ 136หน้า ภาพประกอบ 125บาทบริจาคโดยสำนักพิมพ์ประสานมิตร
  หมายเหตุ เครื่องปั้นดินเผา-สารานุกรม
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จรูญ โกมุทรัตนานนท์
 • สารานุกรมเครื่องปั้นดินเผา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  73B42916   อ 738.03 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2540]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver