สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43282,ฉ1 43283,ฉ2 43284,ฉ3 43285,ฉ4 43286,ฉ5
ISBN 974-7324-16-4
เลขหมู่ 294.361 ร76พ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • รุจน์ มัณฑิรา
 • ชื่อเรื่อง
 • พระปัจเจกพุทธเจ้า
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นำ้ฝน ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 126 หน้า 85 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พระพุทธเจ้า
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รุจน์ มัณฑิรา
 • พระปัจเจกพุทธเจ้า
 • พระพุทธเจ้า
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  29A43282   294.361 ร76พ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  29A43283   294.361 ร76พ ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  29A43284   294.361 ร76พ ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  29A43285   294.361 ร76พ ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  29A43286   294.361 ร76พ ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2629]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver