สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42601,ฉ1 42602,ฉ2 42603,ฉ3 42604,ฉ4 42605,ฉ5 43057,ฉ6 43867,ฉ7 43868,ฉ8 43869,ฉ9 43870,ฉ10
ISBN 974-7462-36-2
เลขหมู่ 421 ศ47ร 2542
ชื่อคน
 • ศิริพร
 • ชื่อเรื่อง
 • เรียนพูดอังกฤษด้วยตนเอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2542
  บรรณลักษณ์ 120หน้า ภาพประกอบ 80บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ศิริพร
 • เรียนพูดอังกฤษด้วยตนเอง
 • ภาษาอังกฤษ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A42601   421 ศ47ร 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A42602   421 ศ47ร 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A42603   421 ศ47ร 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  42A42604   421 ศ47ร 2542 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  42A42605   421 ศ47ร 2542 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  42A43057   421 ศ47ร 2542 C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  42A43867   421 ศ47ร 2542 C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  42A43868   421 ศ47ร 2542 C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  42A43869   421 ศ47ร 2542 C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  42A43870   421 ศ47ร 2542 C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2707]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver