สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43994,c1 43995,c2 43996,c3
ISBN 0-13-278235-9
เลขหมู่ R 423 M-W 1994
ชื่อคน
 • Molinsky, Stwen J.
 • ชื่อเรื่อง
 • Word by word picture dictionary
 • พิมพลักษณ์ New Jersey Prentice Hall Regents 1994
  บรรณลักษณ์ 137 p. illus. 125 Baht
  หมายเหตุ Includes index
  --- Sale
  หัวเรื่อง
 • PIETURE DICTIONARIES-ENGLISH.
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • Molinsky, Stwen J.
 • Word by word picture dictionary
 • PIETURE DICTIONARIES-ENGLISH.
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  RES43994   R 423 C.1  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  RESA43995   R 423 C.2  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  RESA43996   R 423 C.3  ให้บริการ  
   สำรอง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2754]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver