สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 44748, ฉ1
ISBN 974-4679740-9
เลขหมู่ 495.918 ส378พ 2543
ชื่อคน
 • เสาวนีย์ พนัสสรณ์
 • ชื่อเรื่อง
 • พจนานุกรมคำอ่าน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ประสานมิตร 2543
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า 85 บาท
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-การอ่าน-พจนานุกรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เสาวนีย์ พนัสสรณ์
 • พจนานุกรมคำอ่าน
 • ภาษาไทย-การอ่าน-พจนานุกรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A44748   495.918 ส378พ 2543 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2969]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver