สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 45326,ฉ1
ISBN 974-340-640-9
เลขหมู่ ย อ151ค 2544
ชื่อคน
 • อมรา มลิลา
 • ชื่อเรื่อง
 • ความรัก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ 2544
  บรรณลักษณ์ 67 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อมรา มลิลา
 • ความรัก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J45326   ย อ151ค C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3117]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver