สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 40236,ฉ1 40250,ฉ2 52592,ฉ3 52593,ฉ4 52594,ฉ5 56316,ฉ6 56317,ฉ7 56318,ฉ8 60185,ฉ9 60186,ฉ10
ISBN 974-90811-3-7
เลขหมู่ ร.ส. ว171ป 2546
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • ป่ามหากาฬ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บ้านหนังสือ 2546
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 70 บาท
  --- ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัธนา บุญยัง
 • ป่ามหากาฬ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  SC40236   ร.ส. ว171ป C.1  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  SC40250   ร.ส. ว171ป C.2  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  SC52592   ร.ส. ว171ป C.3  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  SC52593   ร.ส. ว171ป C.4  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  SC52594   ร.ส. ว171ป C.5  ให้บริการ  ได้
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  SC56316  ร.ส. ว171ป 2546 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  SC56317  ร.ส. ว171ป 2546 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  SC56318  ร.ส. ว171ป 2546 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  SC60185  ร.ส. ว171ป 2546 ฉ.9  ให้บริการ  ได้
   เรื่องสั้น | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  SC60186  ร.ส. ว171ป 2546 ฉ.10  ให้บริการ  ได้
   เรื่องสั้น | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3125]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver