สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 40737,ฉ1
เลขหมู่ น ป58ท 2539
ชื่อคน
 • ปิยะพร ศักดิ์เกษม
 • ชื่อเรื่อง
 • ทรายสีเพลิง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสารดอกหญ้า 2539
  บรรณลักษณ์ 739 หน้า 240 บาท
  ชื่อชุด
 • วรรณกรรมไทย
 • หมายเหตุ รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการหนังสือแห่งชาติ พ.ศ.2537
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ปิยะพร ศักดิ์เกษม
 • ทรายสีเพลิง
 • วรรณกรรมไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC40737   น ป58ท C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [33]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver