สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 46640,ล4ฉ1
เลขหมู่ 495.9118 ก196ภ ล4 2544
ชื่อนิติบุคคล
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 4
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2544
  บรรณลักษณ์ 195 หน้า บริจาค
  ชื่อชุด
 • ความรักภาษาไทย
 • --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-การใช้ภาษา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 4
 • ความรักภาษาไทย
 • ภาษาไทย-การใช้ภาษา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A46640   495.9118 ก196ภ ล4 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3544]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver