สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 46856,ฉ1 52595,ฉ2 52596,ฉ3 56253,ฉ4 56254,ฉ5 56255,ฉ6 60177,ฉ7 60178,ฉ8
ISBN 974-7573-02-4
เลขหมู่ ร.ส. ว171ป 2543
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • ป่าเปลี่ยนสี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บ้านหนังสือ 2543
  บรรณลักษณ์ 248 หน้า 150 บาท
  หมายเหตุ ซื้อ
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัธนา บุญยัง
 • ป่าเปลี่ยนสี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  SC46856  ร.ส. 895.913 ว171ป ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  SC52595  ร.ส. 895.913 ว171ป ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  SC52596  ร.ส. 895.913 ว171ป ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  SC56253  ร.ส. 895.913 ว171ป 2543 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  SC56254  ร.ส. 895.913 ว171ป 2543 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  SC56255  ร.ส. 895.913 ว171ป 2543 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  SC60177  ร.ส. ว171ป 2543 ฉ.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  SC60178  ร.ส. ว171ป 2543 ฉ.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3623]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver