สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47752
เลขหมู่ อ 720 ส297ท
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • ชื่อเรื่อง
 • ทรรศนียาคาร:อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ โครงการอนุรักษ์ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 53 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  หมายเหตุ ครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • ทรรศนียาคาร:อาคารอนุรักษ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • สิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  72A47752   อ 720  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3643]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver