สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47908
ISBN 974-91523-4-4
เลขหมู่ อ 579.3 จ248จ
ชื่อคน
 • เจนเนอร์,แจน
 • ชื่อเรื่อง
 • จากแบคทีเรียสู่พืช=From Bacteria to Plants
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า 2546
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า ภาพประกอบ
  ชื่อชุด
 • สำรวจโลกวิทยาศาตร์
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • แบคทีเรีย
 • เพิ่มบุคคล
 • เมธินี ศรีวัฒนกุล,ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เจนเนอร์,แจน
 • จากแบคทีเรียสู่พืช=From Bacteria to Plants
 • สำรวจโลกวิทยาศาตร์
 • แบคทีเรีย
 • เมธินี ศรีวัฒนกุล,ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  57B47908   อ 579.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3868]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver