สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 47848
เลขหมู่ น บ82ผ 2543
ชื่อคน
 • โบตั๋น
 • ชื่อเรื่อง
 • ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งล่าสุด
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สุวีริยาสาสน์ 2543
  บรรณลักษณ์ 320หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โบตั๋น
 • ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC47848   น บ82ผ  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3901]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver