สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48045,ฉ1 48046,ฉ2
ISBN 974-7544-70-9
เลขหมู่ ร.ส จ192ว 2543
ชื่อคน
 • จิตโอภาส
 • ชื่อเรื่อง
 • วิญญาณคะนอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไพลินสีน้ำเงิน 243
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า บริจาค
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • จิตโอภาส
 • วิญญาณคะนอง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC48045   ร.ส จ192ว C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC48046   ร.ส จ192ว C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3961]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver