สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48035,ล1 48036,ล2 48037,ล3 48038,ล4 48039,ล5 48040,ล6
เลขหมู่ อ 909 ซ23อ
ชื่อนิติบุคคล
 • ซุปเปอร์ไอคิว
 • ชื่อเรื่อง
 • อารยธรรมอันยิ่งใหญ่
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2541
  ชื่อชุด
 • อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ 5 เล่ม: กรีซ โรม จีน อียิปต์ ญี่ปุ่น อัชเต็คและอินคา
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • อารยธรรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ซุปเปอร์ไอคิว
 • อารยธรรมอันยิ่งใหญ่
 • อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ 5 เล่ม: กรีซ โรม จีน อียิปต์ ญี่ปุ่น อัชเต็คและอินคา
 • อารยธรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  90B48035   อ 909 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  90B48036   อ 909 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  90B48037   อ 909 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  90B48038   อ 909 C.4  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  90B48039   อ 909 C.5  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  90B48040   อ 909 C.6  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [3963]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver