สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 41480,ฉ1
ISBN 974-7575-03-5
เลขหมู่ 630 ก195ค 2538
ชื่อคน
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • ชื่อเรื่อง
 • โครงการหลวง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 2538
  บรรณลักษณ์ 192 หน้า ภาพประกอบ
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • เกษตรกรรม-ไทย-โครงการหลวง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 • โครงการหลวง
 • เกษตรกรรม-ไทย-โครงการหลวง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63A41480   630 ก195ค 2538 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [397]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver