สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 40274,ฉ1 40381,ฉ2 40382,ฉ3 46861,ฉ4 46862,ฉ5 46863,ฉ6
ISBN 974-89522-8-2
เลขหมู่ ร.ส. ว171จ 2541
ชื่อคน
 • วัธนา บุญยัง
 • ชื่อเรื่อง
 • จากป่าโปร่งถึงดงดิบ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เคล็ดไทย 2541
  บรรณลักษณ์ 151 หน้า 85 บาท
  --- บริจาค
  สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัธนา บุญยัง
 • จากป่าโปร่งถึงดงดิบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  SC40274   ร.ส. ว171จ C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  SC40381   ร.ส. ว171จ C.2  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  SC40382   ร.ส. ว171จ C.3  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  SC46861   ร.ส. ว171จ C.4  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5.  SC46862   ร.ส. ว171จ C.5  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6.  SC46863   ร.ส. ว171จ C.6  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [40]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver