สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48443,ฉ1 48444,ฉ2 48445,ฉ3
ISBN 974-272-799-6
เลขหมู่ 927.9175 ส199ก 2547
ชื่อคน
 • สรยุทธ สุทัศนะจินดา
 • ชื่อเรื่อง
 • กรรมกรข่าว
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 30
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิเคชั่น 2547
  บรรณลักษณ์ 155 หน้า ภาพประกอบ 125 บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • สรยุทธ สุทัษนะจินดา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สรยุทธ สุทัศนะจินดา
 • กรรมกรข่าว
 • สรยุทธ สุทัษนะจินดา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92B48443   927.9175 ส199ก 2547 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92B48444   927.9175 ส199ก 2547 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92B48445   927.9175 ส199ก 2547 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4096]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver