สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 48939
ISBN 974-91083-8-0
เลขหมู่ ย ค238ก 2545
ชื่อคน
 • โควลีย์,จอย
 • ชื่อเรื่อง
 • โกรธแล้วนะ= Anger
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เพาเวอร์สตาร์ คอมมิวนิเคท เซ็นเตอร์ 2545
  บรรณลักษณ์ 16 หน้า ภาพประกอบโดย รอย ฟู
  ชื่อชุด
 • จิตละมุนอ่อนละไม
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • Joy Cowley Well-Being Series
 • เพิ่มบุคคล
 • แปลโดย หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุะยา
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โควลีย์,จอย
 • โกรธแล้วนะ= Anger
 • จิตละมุนอ่อนละไม
 • Joy Cowley Well-Being Series
 • แปลโดย หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุะยา
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  J48939   ย ค238ก  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [4299]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver